Struktura a kontaktyRedakční rada

Redakční rada

 

Redakční rada se zabývá  propagací ČSS a má na starosti vydávání Spelea, sborníku Speleofórum a ostatních propagačních, výchovných a jiných materiálů vydávaných ČSS.

Redakční radu řídí předseda redakční rady ČSS, který je zároveň členem předsednictva a který zodpovídá předsednictvu za vedení propagace ČSS.

 

Současné složení redakční rady:

předseda Mgr. Milan Geršl
člen   Prof. RNDr. Pavel Bosák
člen   RNDr. Václav Cílek
člen   Jiřina Novotná
člen   MUDr. Tomáš Bohanes
člen   Ing. Petr Polák
člen   Ing. Jan Flek
člen   Tomáš Mokrý

Pro zasílání příspěvků slouží jednotná e-mailová adresa.


Zpět

Vstup pro členy
RSS