Další objevy na Kaninu!

Report ze dvou akcí ve dnech 11.-21.8.2005 a 16.-18.9.2005.

Autor: Olda "Pavouk" Štos

Ve dnech 11.-21.8.2005 působila 11ti členná skupina speleologů sdružení KOTA1000, v sektoru pod vrcholem Laška Planja v masívu Mt. Kanin ve slovinských Julských Alpách. Práce v jeskyni KM 48 BREZNO POD VELBOM / ČEŠKA JAMA -908 m byly přerušeny z důvodu extrémních sněhových podmínek ve vstupní studni p 50 ( až 20 m sněhu ). V průběhu tří dnů byla vykopána 16ti metrová šachta, avšak z bezpečnostních důvodů byly další práce přerušeny. Druhá letošní výprava však objevila v nově přiděleném sektoru nedaleko italsko / slovinské hranice pod vrcholem Velika Baba / Baba Grande a Vrh Žlebi, novou velice nadějnou jeskyni pod číselným označením KM 48, později pojmenovanou BLACK JACK, jejíž ústí se nachází ve výšce 2145 m. n. m. Po sestupu sérií monstrózních šachet, další cestu zastavil podzemní zával v hloubce -300 m, na dně gigantické podzemní studny BIG BOSS p160. V jeskyni je však velké množství dalších směrů doposud neprozkoumaných a perspektiva objevů je veliká.

Ve dnech 16.-18.9.2005 působil na stejném místě další, 10ti členný tým speleologů KOTA 1000. Cílem bylo pokračování prací ve stejnojmenné jeskyni. Sestup byl přerušen z důvodu extrémní nepřízně počasí. Již v druhé studni p75 SECOND STEP nebylo možné dosahnout dna, z důvodu náhlého a vydatného přívalu vod. Akce byla předčasně přerušena a předběžně odložena na první mrazivé dny měsíce listopadu. Objevené prostory dosahují ohromujících rozměrů a řadí se doposud k největším existujícím vertikálním prostorám ve zdejší oblasti ( masív Mt. Kanin ).

Sestup grandiózní vertikálou p160 BIG BOSS je zážitkem, který se dá přirovnat snad jen ke slanění noční tatranskou stěnou nedaleko Téryho chaty. Stěny této šachty jsou doposud z 80% naprosto neprozkoumané, protože je není jednoduše vůbec vidět. Perspektiva dalšího postupu je veliká. Jeskyně směřuje pod centrální kaninský kotel, tedy směrem k hlavnímu tahu vývěru Mala Boka +700 m. Propojením by vznikl podzemní traverz s amplitudou přesahující 1700 m. Další podrobné zprávy zde naleznete po ukončení čtvrté letošní akce, tj. v průběhu listopadu. Velké poděkování patří zejména všem účastníkům speleoprojektu Kanin a dalším participujícím složkám.

KOTA 1000 O.Štos / M.Novák


Zpět

Vstup pro členy
RSS