Permoníci u Zlatých Hor na Jesenicku zmáhájí Měděnou štolu

Autor: Petr Kolouch

Údajně se zde buduje muzeum. Při posledním výjezdu za netopýry do oblasti Jeseníků jsme po delší době zavítali na zlatohorsko a byli nemile překvapeni - pod původním (a mřížím zajištěným) vstupem do stařin cca 150 m dlouhé Měděné štoly stály běžícící kompresor a agregát. O kus níž jsme zjistili nově vyzmáhaný vstup do štoly. Nikde nikdo. Po telefonické konzultaci s vedoucím ZO jsme se převlékli do pracovního a vyrazili do útrob štoly značně rozladění, neboť se jedná o nezanedbatelné zimoviště chráněných druhů netopýrů.

Nová část v délce cca 30 m navazuje na staré dobývky vejčitého průřezu a o kus dál jsme našli zavěšený halogen a dva havíře, zjevu ne nepodobné dvěma odrostlým permoníkům. Byli to bodří hoši a tak jsme se dali do řeči. Poradili nám, kde jsou netopýři, ponadávali si na zku...... práci, malý plat, mít s sebou láhev, tak jsme si i vypili.

Tady ale legrace končí. Ražbou překopu mezi dvěmi větvemi historických chodeb dosti výrazně poškodili (nechci říci zničili) tuto památku. Narušili zimoviště netopýrů, čímž ohrozili tento chráněný druh. Rubou tam už od roku 2001. Neměli s sebou žádnou dokumentaci, ani stavební povolení nebylo nikde venku vyvěšeno. O zákazu vstupu, oplocení, označení firmy provádějící práce atd. ani stopy.
Na druhé straně je třeba konstatovat, že štola byla upravena vkusně, část je zajištěna kopií původní výdřevy, část novodobými hajcmany. Pro turisty bude určitě přitažlivá.

V okolí se však nalézají další více či méně přístupné štoly, které jsou chráněny jako technické památky. Dá se tedy předpokládat zvýšený zájem turistů i o tyto lokality. Mám obavy, že první průšvih v podobě úrazu pravděpodobně bude pro úřady popudem pro jejich likvidaci, jak ukazuje nešťasný případ z poslední doby na šachtě u Zálužného v Nízkém Jeseníku. Na lukrativní zakázky za tučné státní peníze se už třese mnoho firem, které štoly rády "odborně zajistí".

Z Internetu se mi podařilo zjistit, že celou akci má zřejmě na svědomí Klub přátel Zlatých Hor, bližší informace k nalezení na adrese http://www.progeo-sys.cz/kpzh/BHsekce/Medenka/text.htm


Zpět

Vstup pro členy
RSS