Jemný úvod do Therionu (3)

Autor: Ladislav Blažek

Minule jsme pomocí Therionu zpracovali jednoduchý polygon. V dnešním dílu si ukážeme jak na tento polygon připojit odbočku, která se bude odpojovat v bodu 11@hp a zpět napojovat v bodu 14@hp. Vytvoříme tak uzavřenou smyčku.

Data pro odbočku

Stejným způsobem jako v minulém článku si vytvoříme další datový soubor pro Therion, který bude obsahovat polygon odbočky. Nazveme ho odbocka.th a uložíme do podadresáře data (v adresáři therion_sample). Jeho obsah bude následující:

survey odbocka
-title "Odbočka"
centerline
explo-team "ZO/ČSS 6-28 Babická speleologická skupina"
explo-date 1997
team "Ladislav Blažek"
team "Zdenek Stloukal"
date 1998
data normal from to length compass clino
0 1 1.74 250 3
1 2 2.56 94 -22
2 3 4.46 149 39
3 4 1.3 235.5 15
4 5 2.13 175.5 36
5 6 3.72 250 -40
6 7 3 220 -31
7 8 3.18 325 -41
8 9 2.24 230 -51
endcenterline
endsurvey

Napojení polygonů

Máme vytvořeny dva datové soubory popisující dva polygony a musíme tedy ještě Therionu sdělit jak spolu vlastně souvisí. K tomu využijeme "index" soubor - index.th, který vytvoříme opět v text editoru programu XTherion a který tentokrát uložíme přímo do adresáře therion_sample. Bude obsahovat jen definici vazeb mezi polygony.

Začneme jako v předchozích případech.

survey index
-title "Naše obrovská jeskyně"

nadefinujeme s kterými daty má Therion pracovat.

input data/hp # survey hp v adresáři data
input data/odbocka # survey odbocka v adresáři data

A jdeme na definici vazeb. Vše co se týká polygonu musí být mezi centerline a endcenterline.

centerline

Spojíme body.

equate 0@odbocka 11@hp # bod 0 v survey odbocka je totožný s bodem 11 v survey hp
equate 9@odbocka 14@hp # bod 9 v survey odbocka je totožný s bodem 14 v survey hp

A vše uzavřeme.

endcenterline
endsurvey

Kompilace

Posledním krokem bude opět kompilace. Přepneme se tedy do kompilátoru a otevřeme minule vytvořený soubor thconfig z adresáře therion_sample. Před samotnou kompilací je třeba změnit zdrojový soubor (source) na náš nový index.th. Soubor thconfig bude tedy po úpravě vypadat takto:

source index.th

Plus jeden z následujících řádků pro export (viz. minulý článek)

export model -format survex -output output/index.3d
export model -format compass -output output/index.plt
export model -format vrml -output output/index.vrml
export model -output output/index.thm

F9 a je to.

Po úspěšné kompilaci můžeme v kompilátoru zjistit různé údaje o naší jeskyni a jednotlivých polygonech (délka, hloubka atd.). Vše se nalézá v bočním menu XTherionu, stačí jen v survey structure zvolit odpovídající část (survey) a v survey info si přečíst informace.

V souboru therion.log v adresáři therion_sample si pak ještě můžeme počíst o velikosti chyby měření na naší smyčce po jejím uzavření a vyrovnání polygonu (average loop error: 1.77%)


Zpět

Vstup pro členy
RSS