Setkání jeskyňářů v Českém krasu 2004

Autor: Martin Majer

Po loňském "Srbsku" a předloňských "stanech u tetínské hasičárny" se letos vrátilo Setkání jeskyňářů v Českém krasu opět do kulturního domu na Tetín.

Jak bylo?

Bylo to již páté "Setkání" pořádané ZO 1-02 Tetín ČSS. Vlastně to bylo malé polokulaté jubileum. Přípravy i průběh okořenily drobné problémy, většinou technického rázu, které se díky obětavosti a pohotovosti kolegů povedlo velmi dobře zvládnout.

Z důvodu konání valné hromady ČSS a Speleologického kongresu týden po klasickém termínu "Setkání" (první víkend v říjnu), jsme již v červnu zvolili termín dřívější a to 24. až 26. září. I když se objevily obavy, že účast bude menší, jelikož následoval v úterý státní svátek (...a všichni pojedou na nějakou delší akci, jak mnozí říkali), vše dopadlo lépe než jsme čekali. To je patrné i z následujícího přehledu.

První nedočkavci a přespolní se začali sjíždět již v páteční podvečer. Sedělo se v baru v kulturáku a živě diskutovalo do pozdních nočních hodin. Na sobotní den byly pro účastníky "Setkání" připraveny exkurze zajištěné díky spolupráci základních organizací: 1-02 Tetín, 1-04 Zlatý kůň, 1-05 Geospeleos,1-06 Speleoklub Praha, 1-11 Barrandien a České geologické služby. Speleologická záchranná služba stanice č. 1 Český kras zajistila přemostění Tetínské rokle, které bylo hlavně v odpoledních hodinách velmi frekventované, o čemž svědčí téměř 80 přejezdů. V sále byl "stánek" s tiskovinami ČSS, nástěnka s prezentací SZS stanice č. 1 Český kras, nová mapa Tetínské rokle se zakreslenými jeskyněmi (ZO 1-02) a nástěnka s prezentací nových objevů v jeskyni Na Javorce II (1-11 Barrandien). V podvečer pak na sále probíhala projekce dovezených příspěvků. Zájem diváků i zásoba videozáznamů a fotografií byla velká. Promítalo se s malými přestávkami téměř 5 hodin. Návrh tiskovin a logo akce (to bylo možné zakoupit na tričku) vzešlo z dílny Krasové deprese. Sprchy a nocleh byl zajištěn v tetínské sokolovně.

Věříme, že se Setkání jeskyňářů v Českém krasu 2004 všem líbilo, tak jako nám a v příštím roce se nejen zúčastníte, ale i znovu pomůžete a přivezete své příspěvky. Letošní setkání se prostě povedlo!

Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří pomohli. Není jednoduché jmenovat všechny jednotlivě, aby nebyl někdo opomenut. Každý kdo pomohl, ví!

Děkujeme!

Tak za rok se opět setkáme v Českém krasu. Zdař Bůh.

Přehled z registračních formulářů:

Celkový počet registrovaných účastníků: 112 (...to je sice o 2 méně než loni, ale i tak dobrý) z toho 19 žen, dívek a slečen.

Zúčastnění ze ZO ČSS: 1-01, 1-02, 1-04, 1-05, 1-06, 1-07, 1-11, 3-05, 5-07, 6-02, 6-28

Ostatní účastníci: Krasová Deprese, HO-šOK, ČGS, hosté

Zahraniční účastníci: SR - 1

Exkurze:

 • j. Martina - 26 lidí (čtyři skupiny)
 • j. Terasová - 11 lidí (jedna skupina)
 • j. Arnoldka a j. Arnika - 4 lidi (jedna skupina)
 • Srbské jeskyně - 8 lidí (jedna skupina)
 • okruh j. Netopýrka - Srbské jeskyně - 8 lidí (jedna skupina)
 • j. Na Javorce - 2 lidé (jedna skupina)
 • j. Nad Kačákem - 6 lidí (jedna skupina)
 • Koda, Císařská rokle - povrchová exkurze vedená RNDr. Karlem Žákem - 2 lidé

Příspěvky (projekce probíhala přibližně od 17:30 do 22:30):

 • Therion - prezentace software pro mapování L. Blažek ZO ČSS 6-28
 • Slovinsko 2004 - foto, komentář M. Feigl ZO ČSS 1-06
 • Třetí otvírání Nové jeskyně na Damilu - video - ZO ČSS 1-02
 • Nedělní jeskyně - video, foto, mapa, komentář J. Albrecht - Krasová deprese
 • Máca na jeskyňářském bále 2004 - video, komentář J. Albrecht - Krasová deprese
 • Jeskyně Ementál - video
 • Romania 97 - video, komentář M. Novák ZO ČSS 1-05

Fotografie

Fotografie najdete na webu ZO ČSS 1-02 Tetín


Zpět

Vstup pro členy
RSS