Struktura a kontaktyPracovní komise

Komise pro speleopotápění

Komise pro speleopotápění byla zřízena předsednictvem ČSS pro řešení specifických otázek v oblasti speleopotápění. Komise odpovídá za organizaci výcviku, zkoušení a udělování kvalifikací  pro speleopotápění v rámci ČSS, vede evidenci udělených kvalifikací a jmenuje instruktory výcvikového systému. Dále shromažďuje informace o speleopotápěčských lokalitách a koordinuje spolupráci speleopotápěčů se Speleologickou záchrannou službou ČSS.

Současné složení komise:

předseda Ing. Jan Sirotek
člen Jan Herget
člen Martin Honeš
člen Martin Hóta
člen Jiří Hovorka
člen Ing. Radoslav Husák
člen Daniel Jiroušek
člen Ing. Michal Piškula
člen MUDr. David Skoumal
člen Roman Šebela
člen Fraňo Travěnec
člen MUDr. Marek Vitovják

Zpět

Vstup pro členy
RSS