Struktura a kontaktyOrgány sdružení

Předsednictvo ČSS

Předsednictvo ČSS řídí činnost a jedná jménem ČSS v období mezi valnými hromadami. Předsednictvo tvoří předseda, 6 členů a 2 náhradníci.

Předsednictvo ČSS zřizuje a ruší Speleologickou záchrannou službu (dále jen SZS) a jmenuje náčelníka SZS a jeho zástupce, přijímá individuální členy a ruší jejich členství, navrhuje valné hromadě přijetí a vyloučení ZO jako organizačních jednotek ČSS, zřizuje a ruší stanice SZS, svolává a připravuje valnou hromadu, rozhoduje o přidělení dotací a finančních částek z rozpočtu ČSS, řídí a kontroluje činnost sekretariátu ČSS, vydává, upravuje, schvaluje a ruší interní předpisy a směrnice pro činnost jednotlivých složek i celé ČSS, rozhoduje o pozastavení činnosti ZO do rozhodnutí valné hromady.

Současné složení předsednictva:

předseda Zdeněk Motyčka
místopředseda Marek Audy
hospodář Barbora Šimečková
člen Jaroslav Šanda
člen Radim Brom
člen Mojmír Záviška
člen Tomáš Mokrý
náhradník Ing. Michal Piškula
náhradník Filip Doležal

Předsednictvo můžete kontaktovat na tomto e-mailu.

 


Zpět

Vstup pro členy
RSS