Struktura a kontaktyOrgány sdružení

Dozorčí sbor

Dozorčí sbor kontroluje a reviduje činnost složek ČSS dle platných stanov a interních předpisů. Schází se operativně, nebo na žádost organizačních jednotek, nebo jejich orgánů, orgánů a členů ČSS. Provádí výklad stanov a interních předpisů ČSS. Řeší vzájemné spory mezi členy a všemi složkami a orgány ČSS a předkládá předsednictvu a valné hromadě návrhy na řešení. Dozorčí sbor se skládá z předsedy, dvou členů a jednoho náhradníka.

Současné složení dozorčího sboru:

předseda Ing. Jan Flek
člen Mgr. Vratislav Ouhrabka
člen Bohuslav Koutecký
náhradník František Musil

Zpět

Vstup pro členy
RSS