České podzemí 2019 – registrace zahájena

Vážené kolegyně a kolegové, drazí přátelé,
 
dovolujeme si Vám oznámit zahájení registrace na sedmý ročník konference České podzemí, který se uskuteční ve dnech 18. - 19. května v prostorách kulturního domu v Žacléři a v areálu Hornického skanzenu Žacléř. Také letos se akce koná pod záštitou rektora VŠB - TU Ostrava, pana prof. RNDr. Václava Snášela, CSc.
 
V letošním roce můžete k registraci nově využít online formulář, zůstává ale zachována i tradiční forma registrace. Podrobnější informace a pokyny k registraci naleznete v přiložené pozvánce a na webu České podzemí.
 
Současně si Vám dovolujeme připomenout termín pro zaslání abstraktů konferenčních příspěvků, který je 15. dubna. Podrobnější informace a pokyny pro autory naleznete v této výzvě.
 
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na setkání.
 
Za tým Českého podzemí Jan Otava
 

Vážené kolegyně a kolegové, drazí přátelé, dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na

VII. ročník konference České podzemí,

který se konáve dnech 18. – 19. května v prostorách kulturního domu v Žacléři.

 

Pořádá

CMA – společnost pro výzkum historického podzemí, z.s.

ve spolupráci s

ZO ČSS 1-06 Speleologický klub Praha

Důl Jan Šverma, o.p.s.

CzechTourism

 

České podzemí je mezioborové setkání odborníků z oblasti geologie, speleologie, biospeleologie, hornictví, archeologie, památkové péče, architektury, managementu cestovního ruchu a dalších, kteří se při své práci zabývají ochranou montánních památek a problematikou jejich nového využití.

 

Akce se koná pod záštitou rektora VŠB – TU Ostrava, pana

prof. RNDr. Václava Snášela, CSc.

 

Podrobné informace aktuální program naleznete na www.ceskepodzemi.cz

Program

 

Sobota 18. května

(Kulturní dům Žacléř)

 

Dopoledne

·        registrace účastníků a zahájení

·        dopolední blok přednášek

 

Odpoledne

·        oběd

·        odpolední blok přednášek

·        podvečerní prohlídka areálu Hornického skanzenu Žacléř

 

Neformální společenský večer v restauraci Kahan.

 

Neděle, 19. května

(terénní exkurze)

Exkurze do zpřístupněných prostor měděného dolu Bohumír v Jívce.

 

Anotace přihlášených příspěvků naleznete zde. Program je průběžně aktualizován. Přesný časový harmonogram bude zveřejněn na www.ceskepodzemi.cz a v místě konání akce. Změna programu vyhrazena. Jednání probíhá v českém jazyce.

Přihlášky a registrace

Registrace na konferenci probíhá na stránkách partnerského webu prostřednictvím tohoto online formuláře.

 

V komentáři k registraci uveďte, prosím, preferované obědové menu:

 

·        Menu 1: Hovězí polévka s nudlemi, vepřový řízek s bramborem

·        Menu 2: Hovězí polévka s nudlemi, hovězí roštěná s rýží

·        Menu 3: Bramborová polévka, čočka na kyselo s vejcem

 

Pokud zastupujete organizaci, můžete ji v komentáři uvést v takové podobě, v jaké bude vytištěna na jmenovkách. Pokud rezervujete v rámci jedné registrace místa pro více účastníků, uveďte v komentáři jejich jména. Po dokončení registrace obdržíte potvrzující e-mail na zadanou e-mailovou adresu.

 

Účastnický poplatek ve výši 550 Kč / osobu uhraďte, prosím, bankovním převodem na účet 411601329/0800, konstantní symbol 0308. Jako variabilní symbol uveďte pořadové číslo rezervace. (Např. pro rezervaci s pořadovým číslem „1“ uveďte VS „0001“.)

 

V ceně konferenčního poplatku je účast na konferenci, oběd (18. května) a občerstvení během přednášek. Ostatní konzumaci si hradí účastníci sami dle vlastního výběru. Přihláška je považována za závaznou okamžikem připsání finančních prostředků na účet pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo přihlášku odmítnout z důvodu naplnění kapacity akce – v takovém případě se případná platba vrací v plné výši.

 

Tradiční registrace zůstává zachována. Pokud Vám online registrace nevyhovuje, můžete vyplnit formulář na konci tohoto dokumentu a zaslat jej na info@ceskepodzemi.cz . V takovém případě použijte jako variabilní symbol prvních šest číslic svého rodného čísla.

 

Pokyny pro prezentující účastníky

Prezentující účastníci jsou osvobozeni od konferenčního poplatku. Pokud jste prezentujícím účastníkem, registrační formulář nepoužívejte a účast potvrďte přímo organizátorovi akce spolu se zasláním abstraktu Vašeho příspěvku.

 

Ubytování si zajišťují účastníci samostatně.

K ubytování mohou účastníci využít kapacit KD Žacléř, případně dalších ubytovacích zařízení v okolí.

 

Termín pro zaslání přihlášek: 3. května 2019. Pořadatelem akce je CMA – společnost pro výzkum historického podzemí, z.s., Lucemburská 35, Praha 3, IČO: 62931075, zapsaná pod s.z. L6474 u Městského soudu v Praze.

 

Přihláška na konferenci

České podzemí 2019

Jméno a příjmení

účastníka / účastníků

 

 

 

 

Rodné číslo (jednoho

z účastníků – variabilní symbol)

 

Organizace

 

Adresa

 

Telefon (mobil)

 

E-mail

 

 

Mám zájem o (vyznačte kroužkem, nehodící se škrtněte):

 

Program:

·        účast na konferenci                                                                             550 Kč/os.

·        účast na konferenci – prezentující účastník                                          zdarma

·        exkurze – Měděný důl Bohumír                                                          v ceně registrace

 

Celkem:                                                                                             _________ Kč/os.

 

pro počet osob______,  tj. celkem:                                                    _________ Kč.          

 

Preferované menu (sobota, oběd):

 

·        Menu 1

·        Menu 2

·        Menu 3

 

Souhlasím s použitím uvedených osobních údajů pro účely registrace a identifikace platby pořadatelem.

                       

datum: __________________    podpis: ____________________________

 

 

Vyplněný formulář zašlete na adresu: info@ceskepodzemi.cz . Částku odpovídající Vaší objednávce zašlete bankovním převodem na č.ú:  411601329/0800, konstantní symbol 0308, jako variabilní symbol použijte prvních šest číslic svého rodného čísla. Pořadatel si vyhrazuje právo přihlášku odmítnout z důvodu naplnění kapacity akce – v takovém případě se případná platba vrací v plné výši.