Lom Chlum - lezecké cesty (Český kras)

Nákres lezeckých cest pro jednolanovou techniku ve stěně lomu ZDE.

Poznámka: V únoru 2014 proběhlo výrazné rozšíření včetně "dětského trenažéru".

UPOZORNĚNÍ

  • před použitím kotevních bodů je nutná jejich kontrola
  • dodržovat zásady bezpečného pohybu pomocí jednolanové techniky včetně používání ochranných pomůcek
  • v případě zájmu o výcvik na této lokalitě kontaktujte ZO 1-06 Speleologický klub Praha

(aktualizace 18.3.2014 - stanice Čechy, Záruba)