Připravuje se Speleo k výročí ČSS a objevu Amatérské jeskyně

Vážení a milí autoři, dáváme na vědomí, že uzávěrka Spelea ke 40 letům činnosti ČSS a k výročí objevení Amatérské jeskyně byla posunuta na 18. srpna t. r.

Prosíme o sepsání článků i článečků, které by se týkaly Vašich zážitků z počátků a další Vaší činnosti pod hlavičkou ČSS a o zaslání fotografií.  Psát (i kreslit) může formou vážnou i nevážnou. 

Pamětníky, kteří stáli u zrodu ČSS, prosíme o jejich vzpomínky na tuto dobu.

Za redakci Spelea Jiřina Novotná