Setkání jeskyňářů 2017

Setkání jeskyňářů 2017

ZO 4-03 Labské pískovce Vás zve na letošní Setkání jeskyňářů, které se odehraje 22. - 24. 9. v Českém Švýcarsku. Podrobné informace získáte na webu Setkání 2017
http://pseudokras.wz.cz/setkani2017