Slavnostní oheň ke 40. výročí založení ČSS

 Zveme Vás do autokempu v Jedovnici, kde 5. 10. 2019 v 18.00 vzplane slavnostní oheň ke 40. výročí založení ČSS.


10960