Výstava obrazů malovaných v jeskyni

Výstava Černý Buddha Hesham Malik

Zveme všechny příznivce na vernisáž a na výstavu!
Srdečně zdraví Zbrašováci

Barbora Šimečková
vedoucí správy Zbrašovských aragonitových jeskyní

Správa jeskyní České republiky
Zbrašovské aragonitové jeskyně
753 51 TEPLICE nad Bečvou 75

tel.: 581 601 866
GSM: + 420 602 205 571
www.caves.cz