Altinbesik

Altinbesik
  • Autor: Evžen Janoušek, ed.
  • Rok vydání: 2018
  • Cena: 390 Kč

Evžen Janoušek a kolektiv: Altinbesik, Cesty ke Zlaté kolébce, Expedice TAURUS 2013, 2014, 2015, 2016; vydala Česká speleologická společnost, Praha. Publikace obsahuje barevné panoramatické fotografie a podrobný mapový atlas jeskyně.

Publikace, navazující na předcházející publikaci Cesty ke Zlaté kolébce, expedice Taurus ´89, ´90, ´92, ´95, ´97, popisuje další výsledky výzkumu v turecké jeskyni Altinbesik. Výzkum prováděli převážně členové ČSS, ZO 1-05 Geospeleos na čtyřech expedicích TAURUS 2013-2016. Publikace obsahuje barevné panoramatické fotografie a podrobný mapový atlas jeskyně.