B1RO, Caves and karst in Apuseni Nature Park

B1RO, Caves and karst in Apuseni Nature Park
  • Autor: Olenici Mihai, Iacobas Paul
  • Rok vydání: 2013
  • Cena: 20 Kč
Exkurzní průvodce vydaný u příležitosti 16.mezinárodního speleologického kongresu v Brně