České podzemí 2020

 

Vážené kolegyně a kolegové, drazí přátelé,
 
dovolujeme si Vás informovat o termínu osmého ročníku Českého podzemí. Tradiční mezioborové setkání odborníků, kteří se dlouhodobě věnují hornickým památkám proběhne ve dnech 15. - 17. května v prostorách Královské mincovny v Jáchymově. Jako obvykle přivítáme Vaše příspěvky zaměřené nejlépe (nikoliv však nutně) na následující témata:
  • Praktické zkušenosti s průzkumem a dokumentací SDD / ODD a péčí o jejich uchování v dochovaném stavu;
  • Příklady dobré praxe ve zpřístupňování využití hornických památek.
  • Novinky v oblasti vědeckého výzkumu v podzemí.
  • Práce zaměřené na komplexní výzkum a dokumentaci hornické krajiny.
  • A obdobná témata související s diskutovanou problematikou.
Podrobné informace o programu a pokyny k registraci budou zveřejněny v průběhu února.
 
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na setkání v Jáchymově.
 
Za tým Českého podzemí
 
Honza Otava