České podzemí 2020: Neházíme flintu do žita

 

Vážení kolegové, drazí přátelé,
osmý ročník konference České podzemí má proběhnout ve dnech 16. - 17. května v Muzeu Královské mincovny v Jáchymově. Součástí akce bude také exkurze na šachtě Svornost, kterou jsme pro vás připravili ve spolupráci se společností Léčebné lázně Jáchymov, a.s. Níže naleznete anotace několika potvrzených přednášek, další příspěvky jsou v jednání. Během tohoto týdne jsme plánovali spuštění registrace, registrační formulář je již připraven a nasazen na stránkách dalšího partnera, kterým je Česká geografická společnost.
Bohužel aktuální vývoj epidemiologické situace v souvislosti s šířením koronaviru SARS-CoV-2 dělá starosti i nám. Dnešní mimořádné opatření ministra zdravotnictví se na nás sice nevztahuje, ale vývoj epidemie je značně nepředvídatelný a další opatření ani délku jejich trvání nelze nyní odhadovat ani s použitím křišťálové koule.
Proto jsme se rozhodli odložit spuštění registrace na konferenci na konec měsíce března. Věříme, že v té době bude již situace jasnější. V tuto chvíli vás proto prosíme o trpělivost a pečlivé dodržování preventivních opatření. Přes aktuální nepříznivé vyhlídky pokračujeme v přípravách a věříme, že se v květnu v Jáchymově všichni setkáme.
 
Budete se moci těšit například na tyto příspěvky:
Příprava zprovoznění štol Všech Svatých a Milá paní v Mikulově v Krušných horách
Pavel Chaloupka, Eva Poslová (Krušnohorská důlní, o.p.s.)
Od roku 2015 probíhají v Mikulově v Krušných horách přípravné práce na zprovoznění štol Všech Svatých (Allerheiligen) a Milá paní (Liebefrauen). Štoly jsou součástí důlního komplexu Mikulovského rudního revíru, kde vedle nich najdeme rovněž štoly Lehnschafter, Alt Allerheiligen a Kreuz. Cílem těchto prací je zpřístupnění dolu, jeho odvodnění a zabezpečení tak, aby po jeho otevření bylo možné v předmětných prostorách zřídit další prohlídkovou trasu pro veřejnost. V letech 2015 – 2019 bylo pomocí geofyzikálních a důlně-měřických metod lokalizováno původní ústí štoly Milá paní, které bylo následně odkryto a byly zahájeny zmáhací práce. Ty následně ve staničení 40 m zastihly volné prostory dochovaného důlního díla. Po 250 letech od ukončení provozu tak byla štola opět zpřístupněna a během roku 2020 bude zprovozněna pro veřejnost.
Prostorové uspořádání a procesy v opuštěných dolech
Lukáš Falteisek (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy)
Zmapování dvou biologicky a geochemicky zajímavých dolů ukázalo, jaký význam mají různé detaily, například to, jakou cestou tečou důlní vody. V jednom případě bylo odhaleno, že vývěr považovaný za přeliv ze zatopené jámy ve skutečnosti infiltruje skrz založené dobývky. To vysvětluje neobvyklý sulfidický charakteri vody. Ve druhém případě byly skapy srážející amorfní oxidy hliníku a železa identifikovány jako drenáž z jiné štoly.
Zkušenosti z pořádání akce NA DEN POD ZEM
Dominika Hejkalová, Kateřina Chalupová, Monika Mercová, Matouš Volke. (UNIMAKERS, z.s.)
Akce NA DEN POD ZEM vznikla jako studentský projekt, v němž se parta nadšených studentů rozhodla zpřístupnit veřejnosti neznámé či nedostupné pražské podzemí. Nyní je projekt pořádaný spolkem UNIMAKERS, z.s. a tento rok proběhne již 4. ročník akce. Každý rok je nabídka objektů rozšířena o několik nových podzemních prostor a každým rokem se zvedá zájem veřejnosti o akci a celková kapacita míst v rámci akce je nedostačující. Proč zajímá veřejnost pražské podzemí? Jaká jsou úskalí pořádání akcí v podzemí? Příspěvek shrnuje zkušenosti ze čtyř ročníků pořádání a organizace akce zaměřené na popularizaci podzemních prostor.
 ... a samozřejmě exurze a neformální společný večer :-)
S díky za pochopení a pevnou vírou v dobrý konec
tým Českého podzemí
Honza, Kuba, Laco