Česko-polský workshop

ZO ČSS 5-03 Broumov informuje, že v termínu 23.10.2021 bude v Broumově probíhat česko-polský speleologický workshop, uspořádaný s cílem :

- vzájemného informování obou stran o současném stavu výzkumu a studia krasu, pseudokrasu a  historického podzemí v širším území po obou stranách hranice v oblasti českých i polských Sudet

- prodiskutování možností vzájemné přeshraniční spolupráce a koordinace speleologických aktivit

- dohodnutí společné strategie pro přípravu obnovy nové řady česko-polských sympozií o krasu a  pseudokrasu (př. i historického podzemí) Sudet s mezinárodní účastí (s historickou vazbou na  česká a polská sympozia o krasu Sudet v 80. letech minulého století)

- akce se bude konat za podpory širší grantové akce Euroregionu Glacensis měst Broumov a Nowa  Ruda a v rámci Mezinárodního roku krasu a jeskyní.

Podrobnější předběžnou pozvánku najdete ZDE.

A už máme i plnou pozvánku ZDE i s odpovědním lístkem ZDE!

Veronika