Činnost základních organizací - KOPIE

Těžiště činnosti České speleologické společnosti spočívá v činnosti jednotlivých základních organizací (ZO) působících na území celé České republiky. Jednotlivé ZO působí samostatně nebo v případě větších jeskynních systému či projektů spojují své síly. Hlavní motivací je snaha objevit dosud nepoznané podzemní prostory nebo jejich části.

233 234
ZO - 1-07 - KRASOVÁ SEKCE ZO - 1-08 - SPELEOKLUB TÝNČANY
235 236
ZO - 1-10 - SPELEOAQUANAUT ZO - 1-11 - BARRANDIEN
237 238
ZO - 4-01 - LIBEREC ZO - 4-03 - LABSKÉ PÍSKOVCE
239 240
ZO - 4-04 - AGRICOLA ZO - 5-01 - BOZKOV
241 242
ZO - 5-02 - ALBEŘICE ZO - 6-01 - BÝČÍ SKÁLA
243 244
ZO - 6-02 - SPELEOKLUB VRATÍKOV ZO - 6-04 - RUDICE
245 3376
ZO - 6-08 - DAGMAR ZO - 6-09 - LABYRINT
246 247
ZO - 6-11 - KRÁLOVOPOLSKÁ ZO - 6-12 - SPELEOKLUB BRNO
248 249
ZO - 6-13 - MIKULOV ZO - 6-14 - SUCHÝ ŽLEB
250 3375
ZO - 6-15 - HOLŠTEJNSKÁ ZO - 6-16 - TARTAROS
2886 2887
ZO - 6-17 Topas ZO - 6-18 CUNICUNULUS
251 252
ZO - 6-19 - PLÁNIVY.CZ ZO - 6-20 - MORAVSKÝ KRAS
253 254
ZO - 6-21 - MYOTIS ZO - 6-22 - DEVON
3356 255
ZO - 6-25 - PUSTÝ ŽLEB ZO - 6-26 - SPELEOHISTORICKÝ KLUB BRNO
256 257
ZO - 6-28 - BABICKÁ SPELEOLOGICKÁ SKUPINA ZO - 7-01 - ORCUS BOHUMÍN
258 3374
ZO - 7-02 - HRANICKÝ KRAS OLOMOUC ZO - 7-04 - SEVER

259

Javoříčko

ZO - 7-07 - OSTRAVA ZO 7-03 Javoříčko

 

230 262
ZO - 1-02 - TETÍN ZO - 1-04 - ZLATÝ KŮŇ
231 232
ZO - 1-05 - GEOSPELEOS ZO - 1-06 - SPELEOLOGICKÝ KLUB PRAHA
260 261
ZO - 7-09 - ESTAVELA ZO - 7-14 - LUDMÍROV - ŠTYMBERK