Předmět: National Speleological Society (NSS) Virtual Convention 2020
Datum: Wed, 01 Jul 2020 08:38:08 +0200 (CEST)
Od: Martin Majer <Martin.Majer@seznam.cz>
Komu:
The National Speleological Society (NSS) is one of the most active caving organizations in the United States and their annual week-long convention is usually a great opportunity to learn about cave exploration, connect with other cavers, and even share recent cave-related technology. Unfortunately, this year’s convention had to be canceled due to COVID.

However, that also presents a unique opportunity because most of the convention sessions are now going to be conducted online via the 2020 NSS Virtual Convention 3. This is a great opportunity to learn from the caving community without the registration or travel costs normally associated with attending.

The virtual convention is being held July 27-31, 2020 with all of the sessions being posted online around the same time they would have originally been held. See the convention schedule 6 for additional details!

https://nsscon2020.org/about-virtual-convention/
https://nsscon2020.org/schedule/
Martin Majer přidal mírně upravený překlad z Google:

Národní speleologická společnost (NSS) je jednou z nejaktivnějších jeskynních organizací ve Spojených státech a jejich každoroční týdenní kongres je obvykle skvělou příležitostí dozvědět se o průzkumu jeskyní, spojit se s jinými jeskyňáři a dokonce sdílet nejnovější technologie související s jeskyněmi. Letošní kongres musel být bohužel kvůli COVID zrušen.

To však ale představuje jedinečnou příležitost, protože většina zasedání kongresů se nyní bude provádět online, prostřednictvím  "NSS 2020
virtuálního kongresu 3", což je skvělá příležitost učit se od jeskyňářské komunity bez registrace nebo cestovních nákladů obvykle spojených s účastí .

Virtuální kongres se bude konat ve dnech 27. – 31. července 2020 a všechny zasedání budou zveřejněny online ve stejnou dobu, v jaké by se původně konaly. Další podrobnosti najdete v kongresovém plánu 6!

https://nsscon2020.org/about-virtual-convention/
https://nsscon2020.org/schedule/