Jak publikovat v tiskovinách ČSS

Česká speleologická společnost nabízí svým členů a ostatním zájemcům možnost publikovat na webu www.speleo.cz a dále v tištěné podobě v časopise Speleo a ve sborníku Speleofórum.

Jsou přijímány články, jejichž obsah souvisí s cíli a posláním ČSS nebo se speleologií obecně. O uveřejnění článku rozhoduje redakční rada.

Pro publikování v materiálech ČSS platí následující pravidla a pokyny: