Jak publikovat v tiskovinách ČSS

Česká speleologická společnost nabízí svým členů a ostatním zájemcům možnost publikovat na webu www.speleo.cz a dále v tištěné podobě v časopise Speleo a ve sborníku Speleofórum.

Jsou přijímány články, jejichž obsah souvisí s cíli a posláním ČSS nebo se speleologií obecně. O uveřejnění článku rozhoduje redakční rada.

Pro publikování v materiálech ČSS platí následující pravidla a pokyny:


Od roku 2013 je možné žádat přidělení ISBN od vydavatele Česká speleologická společnost, a to podle poznámek k přidělování ISBN odesláním vyplněného formuláře sekretariátu ČSS, s nímž se vše ostatní dohodne konkrétněji. Přidělování čísel ISBN je touto cestou určeno pouze členům ČSS a jejich odborným publikacím věnovaným speleologii.