Kdo jsme a co je naším posláním?


Česká speleologická společnost ČSS) je spolkem založeným dle Občanského zákoníku a jejím posláním je objevovat, zkoumat, dokumentovat, studovat a chránit jeskyně a ostatní krasové či pseudokrasové jevy, jakož i umělé podzemní prostory.

V souladu s posláním je naším hlavním účelem:

  1. spolčování, vzdělávání a výchova zájemců o speleologii
  2. shromažďování, uchovávání a využívání získaných poznatků
  3. zveřejňování, popularizace a propagace výsledků vlastní činnosti a speleologie obecně
  4. ochrana přírody
  5. rozvoj technického vybavení a prostředků pro speleologii a speleologickou činnost
  6. spolupráce a spolčování se s dalšími subjekty, jejichž činnost souvisí s posláním a činností ČSS
  7. organizace specializované složky pro poskytování pomoci při nehodách v jeskyních, případně v jiných podzemních prostorách - Speleologické záchranné služby (dále jen SZS)

Historie České speleologické společnosti