Naše činnost

Těžiště činnosti České speleologické společnosti spočívá v činnosti jednotlivých základních organizací (ZO) působících na území celé České republiky. Jednotlivé ZO působí samostatně nebo v případě větších jeskynních systému či projektů spojují své síly. Hlavní motivací je snaha objevit neznámé, dosud nepoznané podzemní prostory nebo jejich části.

Za dobu existence ČSS objevili a zdokumentovali její členové desítky nových jeskyní a stovky kilometrů nových nebo zapomenutých podzemních prostor v České republice i v zahraničí.