Nový způsob navazování smyček

Mojmír Záviška

Většina autorů a prospektů nás seznamuje se základním způsobem navazování popruhové smyčky pomocí prusíku (viz obr.č.1). Jak je zde znázorněno, tento způsob navazování značně snižuje nosnost popruhové smyčky (o 1/4 nosnosti).

Tento problém se dá velice snadno odstranit tím, že po obtočení okolo předmětu, na který se navazujeme a provlečením okem smyčky, toto oko nad provlečeným popruhem otočíme o 180 stupňů a smyci provlečeme ještě jednou nazpět. Po tomto provlečení nám vznikne uzel znázorněný na obr.č.2 (pohled z obou stran uzlu). Postup způsobu vázání je též znázorněn na obr.č.3. S tímto způsobem vázání popruhové smyce mě seznámili Italští záchranáři, kteří tento uzel velice často používají a tvrdí o něm, že nesnižuje nosnost popruhové smyce (totéž platí i o lanové smyci).

1467

(vloženo 28.5.2010 - stanice Čechy, Záruba)