Porovnání českých lan pro speleologii

Mojmír Záviška

Prvé hodnocení lan se konalo 22. 6. 2002 v rámci součinostního cvičení pořádaného Vodní záchrannou službou Kladno, kterého se kromě SZS č.1 Český kras zúčastnili členové Civilní ochrany, Paramedici Rychlé záchranné služby, kynologové a dobrovolní hasiči.

K testu byla použita dvě nová speleolana. Pro objektivnost nebyl uveden výrobce, lana byla pouze označena písmeny A a B.

Lana byla vystrojena souběžně vedle sebe ve stěně nad Únorovou propastí (Jackson) v lomu Mexiko. Úloha lezců spočívala v postupném přelezení obou lan a zapsání hodnocení pomocí stupnice 0 – 10 bodů.

Na základě hodnocení lezců se body sečetly a vypočítal se průměr.

sledované parametry / body lano A lano B
zakládání do slaňovátka 8,8 8,4
průběh slaňování 8,6 6,8
výstup po laně 8,6 7,0

V celkovém hodnocení lezci více chválili lano A, lanu B pak pouze vytýkali jeho kroucení mezi přepínkami.

Další zkoušku jsem provedl sám a to po namočení obou lan na 12 hodin do studené vody. Tentokrát se hodnotila uzlovatelnost lana. V případě lana A nenastala žádná změna. U lana B se jeho ohebnost a tím i uzlovatelnost zhoršila. Po opětovném vysušení lana u A nenastala žádná změna, lano B zůstalo tužší a tím i uzlovatelnost byla trvale lehce zhoršena.

V testu byla použita lana dvou českých výrobců určená pro speleologii:

  • A – Speleo 10,5 (vyrobeno 2002) firmy Singing Rock (nová technologie opletu Route 44)
  • B – Speleo 10 (vyrobeno 2002) firmy Lanex.

Na základě osobních zkušeností při praktickém použití lana Speleo 10,5 firmy Singing Rock (propast Macocha, Skleněné dómy, lom Mexico aj.) se domnívám, že na český trh přišel zcela nový druh speleo lana, protože díky novému způsobu pletení opletu (Route44) a dalším změnám v technologii si lano i po namočení a delším používání v drsných podmínkách speleologie zachovává vlastnosti (zejména uzlovatelnost) nového lana. Ovšem i firmu Lanex je nutno pochválit, neboť její nová lana se značně zlepšila a jak Speleo 10mm tak i statik 10mm, na kterých jsem lezl dosáhla velmi dobrých parametrů. Bohužel mám dojem, že díky nulovému posuvu opletu těchto lan lana po namočení a delším používání ve speleologii tvrdnou a ztrácí ohebnost.

Závěrem nutno dodat, že firma Lanex na rok 2003 připravila pro jeskyňáře novou řadu lan „Speleo“ průměr lana 8, 10, 10,5 a 11mm a doufejme, že v této řadě budou odstraněny drobné nedostatky zjištěné během používání a hodnocení lan.

Druhé hodnocení českých lan uskutečnilo 16.11.2002 v Palachově propasti (Čeřinka). Tato lokalita pro svoji extrémní zabahněnost plně vyhovovala dalšímu zkoušení lan, horší už bylo najít ochotné jedince pro jeho provedení. Nakonec se jako nejjednodušší řešení ukázalo využít cvičení SZS č.1 – Český kras v této propasti.

K testu byla použita stejná lana jako v předešlém článku:

  • A – Speleo 10,5 (vyrobeno 2002) firmy Singing Rock (nová technologie opletu Route 44)
  • B – Speleo 10 (vyrobeno 2002) firmy Lanex.

Pro obě lana to byla premiéra v podzemí, byly použity na vystrojení propasti (sestup + výstup) a také byly použity jako lana pro záchranáře doprovázejícího nosítka v rámci cvičení SZS ze dna na povrch. Po přelezení prvních záchranářů od sebe nešlo, pro totální zabahněnost, lana rozeznat jinde než v kotvících uzlech mimo trasu transportu. Také ostatní porovnání vlastností lana jako: zakládání do slaňovátka, průběh slaňování, výstup na laně apod. se pro velké zabahnění lezáků obtížně hodnotilo ale i tak bylo v těchto opravdu drsných podmínkách vyhodnoceno jako výrazně lepší lano A. Další neméně důležitá část porovnávání nastala až na povrchu při rozvazování uzlů na zabahněných lanech se jednoznačně lépe rozvazovaly uzle na laně A.

Druhý den jsem obě lana za stejných podmínek vypral (bubnová pračka, studená voda, 2x program na vlnu) a dal usušit. Lanu B se během praní odlepily obě firemní označení na koncích lan. Také mě překvapilo, že lano B zůstalo v místech většího použití výrazně zahnědlé oproti lanu A, které se (asi díky novému opletu Route44) vypralo dočista.

Po vysušení jsem ještě provedl zkoušku uzlovatelnosti (je to poměr mezi průměrem lana a vnitřním průměrem uzlu na laně – nesmí přesáhnout hodnotu 1:1). Měření bylo provedeno v deseti různých částech lana.

typ lana průměr lana (mm) vnitřní průměr uzlu (mm)
A 10,5 8 - 9
B 10,0 12 - 14

U lana B firmy Lanex nelze než dodat, že se na něm projevuje stará bolest Bolatických lan a to, že po použití v jeskyni ztvrdnou a ztratí ohebnost, což je jev nevratný.

Na závěr mohu konstatovat, že lano firmy Singing Rock prošlo i touto částí porovnání se ctí a ani po takto náročném použití neztratilo své výborné vlastnosti nového lana.

(vloženo 15.6.2010 - stanice Čechy, Záruba)