Publikační a osvětová činnost

Cílem členů ČSS je neznámé podzemní prostory nejen objevovat, ale také dokumentovat a dosažené výsledky prezentovat odborné i široké laické veřejnosti. Kromě vlastních titulů vydávaných ČSS je možné nalézt další desítky článků a stovky fotografií v mnoha časopisech a knihách. O činnosti ČSS bylo natočeno mnoho dokumentů, vydána řada monografií. Členové ČSS rovněž pořádají celou řadu tématických přednášek, výstav, kurzů a vzdělávacích akcí.

Jejich aktuální přehled naleznete v kalendáři.