Sekretariát ČSS

Sekretariát ČSS – je administrativním, nevoleným orgánem ČSS. Vede a zpracovává administrativní záležitosti ČSS. Podmínky pro provoz a personální zabezpečení stanovuje předsednictvo. Sídlem sekretariátu je sídlo ČSS. Sekretariát za svou činnost odpovídá předsednictvu

 

Současnou sekretářkou ČSS je doc. Ing. Veronika Vlčková, CSc.

Telefon: +420 722 651 110, e-mail: zde