Seznam jeskyní ČR – JESO

Oficiální seznam jeskyní České republiky – JESO je veden Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Česká speleologická společnost je spolupracující organizací, poskytující do databáze zejména terénní data. 

Vstup do databáze naleznete zde!

Další důležité informace o JESO naleznete zde.

Prezentace o JESO, vytvořená pracovníky AOPK ČR (Ing. Olga Suldovská a RNDr. Ivan Balák) k 31. 1. 2012 je k otevření/stažení zde (z důvodu velikosti je uložena ve formátu PDF, originální PPT je příliš objemný).