Termín pro příjem příspěvků do sborníku Speleofórum

 Vážení autoři, protože se letos mění složení editorů sborníku Speleofórum, berte velice vážně letošní termín pro doručení příspěvků, tj. 20. 12. 2021.

A nejen to. Všechny příspěvky MUSÍ MÍT POŽADOVANÉ NÁLEŽITOSTI. Kdo nevíte jaké, naleznete jejich podrobný soupis ve sborníku Speleofórum 2017 na str. 5 až 9 nebo na tomto webu v rubrice Speleofórum.

Díky.