Termín uzávěrky příspěvků do sborníku Speleofórum 2020

Pozor, pozor autoři příspěvků do sborníku Speleofórum 2020!

 Uzávěrka příspěvků do sborníku bude 16. 12. 2019.

Prosím PŘEČTĚTE si pozorně požadavky na úpravu příspěvků, naleznete je na tomto webu. Ušetříte práci sobě i ediční radě, protože budeme nemilosrdně vracet k doplnění příspěvky, které tato pravidla nesplní!!!

Dále vezměte na vědomí, že předsednictvo vydalo pokyn: „Krátit ty články, které se k speleologii budou vztahovat pouze druhotně.“

Těšíme se na Vaše příspěvky. Za ediční radu Jiřina Novotná