Uvolňovací uzel - "housenka"

Mojmír Záviška

Při používání uvolňovacích uzlů, zveřejněných v různých publikacích, jsme se při cvičení SZS potýkali s jejich určitou nedokonalostí: pokud je použijete například k deviaci nosítek, pak při uvolňování uzlů a při postupném prodloužení deviace může dojít i k úplnému zrušení této deviace (následkem vypadnutí smyce z horní karabiny) namísto pouhého jejího prodloužení.

Vzhledem k tomu, že možnost plynule uvolnit deviaci a bezpečně ji prodloužit umožní jak v běžném speleoalpinismu, tak i v SZS vyřešit mnohý problém, nezbývalo nic jiného, než si takový uzel vymyslet a vyzkoušet.

Celý článek ZDE

(vloženo 5.10.2011 - stanice Čechy, Záruba)