Uzávěrka e-mailového hlasování ZO ČSS

Uzávěrka e-mailového hlasování ZO ČSS v souvislosti s odkladem termínu konání valné hromady ČSS, vyhlášeného a rozeslaného na kontaktní skupinové e-maily dne 18. března 2021 - odpovědi zašlete nejpozději 30. dubna 2021 na sekretariat@speleo.cz.

Veronika