Uzávěrka sborníku SPF 2022

Uzávěrka sborníku Speleofóra 2022 je 20. 12. 2021 !!! Později doručené příspěvky nebudou přijímány!!!!