Valná hromada

Valná hromada – je nejvyšším orgánem ČSS. Tvoří ji delegáti ZO, členové předsednictva, dozorčího sboru a zástupci všech organizačních jednotek a orgánů ČSS. Hlasovací právo na valné hromadě ČSS mají pouze delegáti ZO. Valnou hromadu svolává předsednictvo ČSS nejméně jednou za čtyři roky a též vždy, požádá-li o to alespoň jedna třetina základních organizací nebo dozorčí sbor. Valnou hromadu může svolat také dozorčí sbor v případě, že předsednictvo nevyhoví jeho žádosti nebo žádosti nejméně jedné třetiny ZO o svolání. Valná hromada může rozhodovat o záležitosti neuvedené na programu valné hromady rozhodnutím nadpoloviční většiny přítomných delegátů.