Výzva k předkládání žádostí o grant z Fondu environmentální odbornosti Programu švýcarsko-české spolupráce MŽP

Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení 2. výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu environmentální odbornosti Programu švýcarsko-české spolupráce.

Úplné znění textu výzvy, Manuál pracovních postupů a další informace jsou k dispozici na internetových stránkách MŽP: http://www.mzp.cz/cz/fond_environmentalni_odbornosti_II_vyzva

Zároveň bychom Vás rádi informovali o možnosti účastnit se informačního semináře pro žadatele, který bude uspořádán 24. června 2014 v Praze a 25. června 2014 v Brně.

Registrační formulář naleznete na odkazu:
http://www.mzp.cz/cz/fond_enviromnentalni_odbornosti_seminar

S pozdravem
Ing. Monika Suchopárková

Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 10, 100 10

E-mail: monika.suchoparkova@mzp.cz
Tel: +420-2-6712-2887