A Quest for the secrets of Xibalba

A Quest for the secrets of Xibalba
  • Autor: Motyčka Zdeněk, Hutňan Daniel, Husák Radoslav
  • Rok vydání: 2013
  • Cena: 490 Kč
Na zeměkouli nezůstává mnoho míst, kam lidská noha dosud nevkročila. Jednou z mála výjimek je džungle rozprostírající se ve vnitrozemí mexického poloostrova Yucatan. Území, které v dávné minulosti obývala na vrcholu svého rozmachu mayská civilizace, jejíž nové a překvapivé pozůstatky lze v neprostupné džungli nalézt dodnes. Pod tímto světem se však nachází ještě jeden, mnohem překvapivější svět — plný neznámých a nebezpečných jeskyní. Jejich zkoumání je kromě obtížné přístupnosti podmíněno také překonáním další z řady nástrah — nekonečné vodní masy, která jeskyně zcela vyplňuje. Je to svět, kterému staří Mayové s respektem říkali Xibalba – place of fear. Kniha napsaná v angličtině je příběhem skupiny speleologů z České republiky a Slovenska, kteří svůj život zasvětili objevování a zkoumání neznámých podzemních světů. Je také příběhem jejich kolegů a kamarádů, z nichž někteří za svoje odhodlání zaplatili cenu nejvyšší.