Dokumenty a formuláře ČSS

PRO DALŠÍ NÁVODY RAČTE ROLOVAT OBRAZOVKOU NÍŽE!!!!!!!

Upozornění pro nové zájemce o členství: členem ČSS se lze státi buď jako řádný člen či čekatel (závisí na rozhodnutí skupiny) některéz našich základních organizací ČSS (viz záložka Naše činnost) po domluvě s vybranou skupinou, nebo jako individuální člen, což ovšem schvaluje na svém běžném zasedání předsednictvo ČSS.Nepodceňujte, prosím, přečtení stanov a organizačního řádu ČSS, kde se dozvíte potřebné podrobnosti. Přihlášky, které nebudou řádně vyplněny v požadovaných kolonkách a nebude z nich patrné,jakou z těchto dvou forem členství si zájemce vybral, nemohou být přijímány. Zájemci o členství ve Speleologické záchranné službě ČSS musí být řádnými členy ČSS, tedy i pro ně platí výšeuvedená pravidla - teprve poté má smysl kontaktovat příslušnou stanici SZS ČSS a snažit se stát jejím členem - to je ovšem ve výhradní pravomoci velitelů stanic či náčelníka SZS ČSS.

Přidělování ISBN

Speleologická záchranná služba

Speleopotápění

Metodické návody