Co přináší členství v ČSS

Česká speleologická společnost je jedním z nejstarších a největších spolků v České republice. Sdružuje téměř 1200 speleologů, které spojuje touha po objevování, poznání a průzkumu jeskyní a podzemních objektů. Společně s prima partou lidí se můžete dostat do míst, kam ještě lidská noha nevkročila, účastnit se sportovních sestupů do hlubokých propastí na expedicích nebo prozkoumávat jeskyně na domovských lokalitách jednotlivých základních organizací. Byť je ČSS zapsaným spolkem, výsledky české speleologie v podobě objevů, map, fotografií a publikací jsou na profesionální úrovni a jsou ceněné na mezinárodním poli.

Jaké jsou základní přínosy pro členy:

 • zapojíte se do organizované speleologické činnosti v Česku i v zahraničí
 • podílíte se na chodu ČSS a jejích pobočných spolků - základních organizací ČSS
 • umožní vám přístup do široké komunity jeskyňářů v Česku i v zahraničí
 • můžete podávat návrhy a hlasovat o nich na schůzi příslušné základní organizace ČSS
 • můžete být delegován/a a nechat se volit do orgánů ČSS
 • bude vám k dispozici rozsáhlá knihovna speleologické literatury a časopisů stejně jako archiv ČSS v Praze
 • budete moci využít standardizovaných mechanismů při komunikaci s institucemi ochrany přírody
 • budete mít přístup do databáze s polohami a mapami jeskyní a s množstvím dalších informací
 • získáte přístup do členské sekce webu ČSS s množstvím dokumentů a s možností vyhledávání v databázi členů spolku
 • můžete získat příspěvek při vydání vlastní publikace v edici Knihovna ČSS.
 • můžete si stáhnout starší speleologickou literaturu z webu ČSS
 • zdarma budete dostávat vybrané publikace vydané ČSS
 • můžete dostávat elektronický newsletter
 • můžete se zúčastnit seminářů Nehoda v jeskyni či Lezeckých dnů v gesci Speleologické záchranné služby
 • budete mít přístup na speleoalpinistické trenažéry zřízené Speleologickou záchrannou službou
 • můžete si v rámci základní organizace nechat zajistit individuální kurz jednolanové techniky případně asistenci s vystrojením jeskyně
 • budete mít snížené vstupné na akce pořádané ČSS (Speleofórum, setkání jeskyňářů, konference)
 • máte výraznou slevu na Základní kurz speleologie
 • můžete čerpat slevy na e-shopu ČSS
 • budete mít bezplatný vstup do zpřístupněných jeskyní ČR i mnohých jeskyní v zahraničí
 • budete mít zlevněný vstup do některých zpřístupněných starých důlních děl
 • můžete čerpat slevy v síti Speleo Partner
 • máte možnost získat celoroční cestovní pojištění do zahraničí vztahující se na průzkum jeskyní, speleoalpinismus a speleopotápění s připojištěním zimních a nebezpečných sportů