Speleofórum je výroční setkání členů České speleologické společnosti a dalších speleologů z ČR i zahraničí. Koná se jednou ročně v Moravském krasu a jeho hlavní náplní je prezentace výsledků činnosti dosažených v uplynulém roce a při dlouhodobých výzkumech. Speleofórum probíhá tři dny a je zpravidla rozděleno na několik částí. Přednášky jsou na programu v pátek večer a v sobotu. Slavnostní sobotní večer patří předávání cen, v neděli jsou na programu exkurze do jeskyní. Program je doplněn o panelové prezentace a prodejní stánky výrobců speleologických pomůcek, odborné literatury a pod. Každoročně je u příležitosti Speleofóra Českou speleologickou společností vydán stejnojmenný sborník.


U příležitosti Speleofóra vyhlašuje předsednictvo ČSS tradiční ceny

U příležitosti Speleofóra vyhlašuje Ediční rada ČSS

Účastníci Speleofóra mají možnost svým hlasováním rozhodnout o udělení dalších cen

  • za nejvýznamnější objev členů ČSS v České republice,
  • za nejvýznamnější objev členů ČSS v zahraničí,
  • za nejlepší přednášku (prezentaci),
  • za nejlepší poster (panelovou prezentaci),
  • za nejlepší mapové dílo (nově od roku 2022).