Speleofórum

Speleofórum je výroční setkání členů České speleologické společnosti a dalších speleologů z ČR i zahraničí. Koná se jednou ročně v Moravském krasu a jeho hlavní náplní je prezentace výsledků činnosti dosažených v uplynulém roce a dlouhodobějších výzkumů. Speleofórum probíhá tři dny a je zpravidla rozděleno na několik částí. Odborné přednášky z oblasti karsologie, geologie a dalších příbuzných oborů jsou na programu v pátek, přednášky z oblasti praktické speleologie v pátek večer a v sobotu, v neděli jsou na programu exkurze do jeskyní Moravského krasu. Program je doplněn o panelové prezentace a prodejní stánky výrobců speleologických pomůcek, odborné literatury a pod.

U příležitosti Speleofóra vyhlašuje předsednictvo ČSS tradiční ceny

  • cenu za nejvýznamnější objev v ČR,
  • cenu za nejvýznamnější objev členů ČSS v zahraničí,
  • zvláštní cenu Speleofóra.

Účastníci Speleofóra mají možnost svým hlasováním rozhodnout o udělení dalších cen

  • ceny účastníků Speleofóra za nejvýznamnější objev v ČR,
  • ceny účastníků Speleofóra za nejvýznamnější objev členů ČSS v zahraničí,
  • ceny za nejlepší prezentaci,
  • ceny za nejlepší panelovou prezentaci,
  • ceny za nejlepší příspěvek do sborníku.