Česká speleologická společnost

Česká speleologická společnost je spolkem založeným dle Občanského zákoníku a jeho posláním je objevovat, zkoumat, dokumentovat, studovat a chránit jeskyně a ostatní krasové či pseudokrasové jevy, jakož i umělé podzemní prostory. Stručná historie ČSS je popsána zde. V souladu s posláním je naším hlavním účelem:
       ● spolčování, vzdělávání a výchova zájemců o speleologii,
       ● shromažďování, uchovávání a využívání získaných poznatků,
       ● zveřejňování, popularizace a propagace výsledků vlastní činnosti a speleologie obecně,
       ● ochrana přírody,
       ● rozvoj technického vybavení a prostředků pro speleologii a speleologickou činnost,
       ● spolupráce a spolčování se s dalšími subjekty, jejichž činnost souvisí s posláním a činností ČSS,
       ● organizace specializované složky pro poskytování pomoci při nehodách v jeskyních, případně v jiných podzemních prostorách - Speleologické záchranné služby ČSS.

Kontakt a bankovní spojení

adresa: Na Březince 1513/14, 150 00 Praha 5
mobil: +420 722 651 110
e-mail: sekretariat@speleo.cz
www: www.speleo.cz
datová schránka: vrv6ja4

: 00103811, Česká speleologická společnost není plátcem DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 1928554339/0800
IBAN: CZ26 0800 0000 0019 2855 4339, BIC:GIBACZPX