A1SK, Show caves in Slovakia

A1SK, Show caves in Slovakia
  • Autor: Bella Pavol, Gaál Ľudovít, Gažík Peter, Haviarová Dagmar, Papáč Vladimír
  • Rok vydání: 2013
  • Cena: 20 Kč
Exkurzní průvodce vydaný u příležitosti 16.mezinárodního speleologického kongresu v Brně