A2SK, Karst, caves and caving in Slovakia

A2SK, Karst, caves and caving in Slovakia
  • Autor: Vlček Lukáš
  • Rok vydání: 2013
  • Cena: 20 Kč
Exkurzní průvodce vydaný u příležitosti 16.mezinárodního speleologického kongresu v Brně