B1A, lce caves of Austria

B1A, lce caves of Austria
  • Autor: Plan Lukas, Glitzner Karoline, Pfarr Theo
  • Rok vydání: 2013
  • Cena: 20 Kč
Exkurzní průvodce vydaný u příležitosti 16.mezinárodního speleologického kongresu v Brně