B1CZ, Show caves and UNESCO monuments in the Czech Republic

B1CZ, Show caves and UNESCO monuments in the Czech Republic
  • Autor: Havlíček David, Herglová Ivana, Vojtíšek Pavel
  • Rok vydání: 2013
  • Cena: 20 Kč
Exkurzní průvodce vydaný u příležitosti 16.mezinárodního speleologického kongresu v Brně