B1H, Budapest hydrothermal caves

B1H, Budapest hydrothermal caves
  • Autor: Leél-Össy Szabolcs, Fleck Nora
  • Rok vydání: 2013
  • Cena: 20 Kč
Exkurzní průvodce vydaný u příležitosti 16.mezinárodního speleologického kongresu v Brně