B2CZ,A2CZ, Caving in the Moravian Karst

B2CZ,A2CZ, Caving in the Moravian Karst
  • Autor: Polák Petr
  • Rok vydání: 2013
  • Cena: 20 Kč
Exkurzní průvodce vydaný u příležitosti 16.mezinárodního speleologického kongresu v Brně