B2D, Caves and castles between Munich and Brno

B2D, Caves and castles between Munich and Brno
  • Autor: Vogel Bärber, Duckeck Jochen, Wolf Andreas
  • Rok vydání: 2013
  • Cena: 20 Kč
Exkurzní průvodce vydaný u příležitosti 16.mezinárodního speleologického kongresu v Brně