B2SL, Sport caving in the Caves of the Dinaric Karst of Slovenia

B2SL, Sport caving in the Caves of the Dinaric Karst of Slovenia
  • Autor: Ferk Mateja, Tičar Jure, Mihevc Andrej, Staut Miha
  • Rok vydání: 2013
  • Cena: 20 Kč
Exkurzní průvodce vydaný u příležitosti 16.mezinárodního speleologického kongresu v Brně