B3CZ, A3CZ The most interesting karstological phenomena of Moravia

B3CZ, A3CZ The most interesting karstological phenomena of Moravia
  • Autor: Otava Jiří, Morávek Rostislav
  • Rok vydání: 2013
  • Cena: 20 Kč
Exkurzní průvodce vydaný u příležitosti 16.mezinárodního speleologického kongresu v Brně